Towards a water-wise world Annual report 2014

 

Scientific Advisory Board

16 May 2014Organisation

De kwaliteit van het onderzoek van KWR wordt gewaarborgd door de interne Wetenschapsraad – hoofdonderzoekers van KWR – en de externe Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR geeft de directie van KWR gevraagd en ongevraagd advies over het onderzoeksprogramma. De leden van de WAR zijn gerenommeerde externe deskundigen uit de verschillende onderzoeksgebieden van KWR.

Scientific Advisory Board

Scientific Advisory Board

Van links naar rechts:
Prof. dr. ir. Paulien Herder – Technische Universiteit Delft
Drs. Leo Halvers (voorzitter) – Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
Prof. dr. ir. Bert Brunekreef – Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. Cees Buisman – Wetsus

Niet op de foto: Prof. dr. ir. Nick van de Giesen – Technische Universiteit Delft

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
See all tags
Contact
Also see
19 February 2014 Organisation chart and staff members 29 September 2014 Peer review committee impressed by KWR’s quality
Something completely different
Training group at the Ministry of Health 08 April 2014 Auditing training for Water Safety Plan in Egypt 15 July 2014 Better coordination during environmental crises

open